Przejdź do treści

Numer EORI otrzymamy w kilku etapach. Aby go uzyskać trzeba przejść procedurę rejestracyjną, którą w skrócie opisujemy poniżej.

  • Zakładamy konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC). Posiadanie konta jest  konieczne, aby prowadzić komunikację elektroniczną w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISCU), który świadczy swoje usługi za pośrednictwem platformy PUESC.
  • Rejestracja osoby fizycznej w systemie SISCU za pośrednictwem platformy PUESC.

Do rejestracji osoby niezbędne jest  posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP w celu podpisania wygenerowanego wniosku. W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego należy się stawić z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości w najbliższym urzędzie celno-skarbowym celem potwierdzenia tożsamości. Następnie otrzymamy potwierdzenie rejestracyjne i nadanie numeru IDSISC, który identyfikuje daną osobę.

  • Dla osób, które nie podpisały wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUPA aby przejść dalej do wyrobienie numeru EORI niezbędne będzie wyrobienie certyfikatu celnego, który jest niezbędny do podpisywania wniosków w usłudze e-klient na Platformie PUESC, w której będziemy rejestrować firmę.
  • Rejestracja podmiotu (firmy) – nadanie numeru EORI.

Wniosek o rejestracje podmiotu na platformie PUESC jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI. Czas oczekiwania na nadanie numeru EORI wynosi od jednego do kilku dni od momentu złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków.

  • Weryfikacja Numeru EORI. Jak sprawdzić czy posiadamy numer EORI.

Aby sprawdzić czy posiadamy numer EORI lub czy został już nam nadamy powinniśmy wejść na stronę Komisji Europejskiej. Trzeba zaznaczyć, że na stronie występują opóźnienia między stanem faktycznym. Numer pojawi się na stronie Komisji Europejskiej dopiero po pewnym czasie. Nie stanowi to jednak przeszkody do dokonywania zgłoszeń celnych już po chwili od otrzymania e-maila potwierdzającego poprawne obsłużenie wniosku.