Przejdź do treści

Komu potrzebny jest numer EORI?

Co to jest numer EORI?

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ Registration and Identification) – w skrócie EORI

Jeżeli decydujesz się przywozić lub wywozić towary poza obszar Unii Europejskiej, chcesz dokonać odprawy celnej lub chcesz ubiegać się o pozwolenie celne, procedurę uproszczoną, status AEO, skorzystać z procedury TIR:

Potrzebujesz numeru EORI.

Numer pozwala zidentyfikować firmę w systemach celnych w kraju i Unii Europejskiej. Firmy prowadzące taką działalność importowo-eksportową powinny wnioskować o  nadanie  numeru za pośrednictwem platformy PUESC przed dokonaniem pierwszej odprawy celnej.

Dla jednej firmy może być nadany tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy są zobowiązywani posługiwać się tym numerem we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na terenie kraju i Unii Europejskiej. Dla osób fizycznych importujących lub eksportujących poza UE nie jest konieczne posiadanie numeru EORI.

Czy numer EORI jest wymagany przy wymianie handlowej z UK?

W związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE (Brexit) numer EORI jest wymagany w przypadku gdy Twoja firma dokonuje importu lub eksportu towarów z UK.

Jak wygląda numer EORI?

EORI to ciąg znaków, który:

w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter „PL”, numeru NIP i pięciu zer (ciągu do 17 znaków)

w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter „PL” i ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu.


Na przykładzie numeru naszej firmy jest to PL696138071600000. Nadawany jest on krajowym podmiotom gospodarczym.

Jak otrzymać numer EORI? krok po proku

Numer EORI otrzymamy w kilku etapach. Aby go uzyskać trzeba przejść procedurę rejestracyjną, którą w skrócie opisujemy poniżej.

Zakładamy konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC). Posiadanie konta jest  konieczne, aby prowadzić komunikację elektroniczną w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISCU), który świadczy swoje usługi za pośrednictwem platformy PUESC.

Zarejestruj osobę fizyczną w systemie SISCU za pośrednictwem platformy PUESC.

Do rejestracji osoby niezbędne jest  posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP w celu podpisania wygenerowanego wniosku. W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego należy się stawić z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości w najbliższym urzędzie celno-skarbowym celem potwierdzenia tożsamości. Następnie otrzymamy potwierdzenie rejestracyjne i nadanie numeru IDSISC, który identyfikuje daną osobę.

  • Dla osób, które nie podpisały wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP aby przejść dalej do wyrobienie numeru EORI niezbędne będzie wyrobienie certyfikatu celnego, który jest niezbędny do podpisywania wniosków w usłudze e-klient na Platformie PUESC, w której będziemy rejestrować firmę.
  • Rejestracja podmiotu (firmy) – nadanie numeru EORI.

Wniosek o rejestracje podmiotu na platformie PUESC jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI. Czas oczekiwania na nadanie numeru EORI wynosi od jednego do kilku dni od momentu złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków.

Weryfikacja Numeru EORI. Jak sprawdzić czy posiadamy numer EORI.

Aby sprawdzić czy posiadamy numer EORI lub czy został już nam nadamy powinniśmy wejść na stronę Komisji Europejskiej. Trzeba zaznaczyć, że na stronie występują opóźnienia między stanem faktycznym. Numer pojawi się na stronie Komisji Europejskiej dopiero po pewnym czasie. Nie stanowi to jednak przeszkody do dokonywania zgłoszeń celnych już po chwili od otrzymania e-maila potwierdzającego poprawne obsłużenie wniosku.

Uzyskaj numer za naszym pośrednictwem!

Cały proces rejestracji w systemie PUESC i uzyskania numeru EORI jest czasochłonne oraz wymaga wizyty w Urzędzie Celnym. Zawiłości systemów celnych mogą skomplikować i wydłużyć proces rejestracji.

Dlatego zachęcamy do powierzenia tych czynności naszym pracownikom, którzy posiadają duże doświadczenie z tymi procedurami. Cały proces rejestracji będzie przeprowadzony sprawnie bez zbędnej zwłoki. Zajmiemy się kompletnym procesem rejestracji w systemach celnych czego wynikiem końcowym będzie uzyskanie numeru EORI dla Waszej firmy, co w dalszej kolejności otworzy Państwu drogę do możliwości dokonywania formalności celnych eksportowych i importowych na obszarze całej Unii Europejskiej.

NOTOM to doświadczona agencja celna, która oferuje kompleksową obsługę w zakresie cła, VAT i innych podatków związanych z importem i eksportem towarów.

Napisz do nas lub zadzwoń. Zgłoś się do nas resztą zajmiemy się my. Zajmiemy się ekspresową rejestracją i nadaniem numeru EORI. Zaufaj i sprawdź nas!

Zapraszamy do kontaktu!