Przejdź do treści
vat 33a

Bezgotówkowe rozliczenie podatku VAT w imporcie towarów w odprawach celnych uproszczonych

art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług

Jedną z wielu korzyści jaką daje nam stosowane procedury celnej uproszczonej jest możliwość przesunięcia płatności i bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 33a ustawy VAT można rozliczyć należności podatkowe bezgotówkowo z tytułu importu towaru w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym. Inaczej mówiąc, fizycznie podatek VAT należny z tytułu importu mimo że jest wykazywany w zgłoszeniu celnym, nie jest w chwili importu ani płacony, ani zabezpieczany. W związku z tym można mówić o bezgotówkowym rozliczeniu podatku VAT. Importer nie jest zmuszany do zamrażania znacznych środków finansowych na ten cel. Rozliczenie podatku VAT odbywa się w deklaracji podatkowej bez konieczności jego faktycznego płacenia w momencie przywozu towarów.

Skorzystanie z procedury przewidzianej w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług wymaga, aby towar od których jest należny podatek VAT z tytułu importu towaru został objęty na terytorium kraju procedura uproszczoną o której mowa w art.76 ustt.1 lit. b,c Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o pozwolenie na przesunięcie terminu płatności podatku VAT jest zarówno podatnik zobowiązany do zapłacenia należności, jak i przedstawiciel pośredni. Zgodnie z przepisami Spedycja i Agencja Celna NOTOM posiadająca wymagane prawem stosowne pozwolenia może reprezentować i obsługiwać Państwa firmę w wyniku udzielonego nam upoważnienia pośredniego przed Urzędem Celnym w procedurze celnej uproszczone.

W przypadku udzielonego nam upoważnienia pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie do rozliczenia podatku importowego VAT w deklaracji podatkowej przysługuje podatnikowi, na rzecz którego składane jest zgłoszenie celne.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towaru.

Przesunięcie terminu płatności podatku od towaru i usług może przysługiwać przedsiębiorcy w przypadku spełnienia określonych warunków:

  • Potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.
  • Zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego od co najmniej 6 miesięcy.
  • Pisemne powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozliczania podatku należnego w deklaracji podatkowej złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosowane takie rozliczenie (analogiczne postępowanie jest z rezygnacją).
  • Pisemne zgłoszenie przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu oświadczeń lub zaświadczeń o braku zaległości podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz braku zaległości z tytułu składek wobec ZUS. Podatnicy korzystający z ułatwień są zobowiązani do aktualizacji zaświadczeń co 6 miesięcy.
  • Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie do 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towaru.

NOTOM to doświadczona agencja celna, która oferuje kompleksową obsługę w zakresie cła, VAT i innych podatków związanych z importem i eksportem towarów.

Dzięki NOTOM będziesz mógł skupić się na swojej działalności, a agencja zajmie się wszelkimi formalnościami związanymi z transportem i odprawą celno-skarbową towarów. Zaufaj NOTOM i zyskaj pewność, że Twoje przesyłki są przetwarzane profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i bezpiecznie dostarczone na miejsce przeznaczenia.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty przygotujemy dla Państwa

Zapraszamy do kontaktu!