Przejdź do treści

Czym zajmuje się agencja celna?

W dzisiejszym globalnym świecie handlu i przepływu towarów przez granice agencje celne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego i zgodnego z przepisami odprawiania towarów. Ale czym dokładnie zajmuje się agencja celna i jakie są jej główne funkcje?

Agencja celna to firma lub instytucja odpowiedzialna za świadczenie usług związanych z odprawami celnymi, zarówno przy imporcie, jak i eksporcie towarów. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przepisów celnych i prowadzenie formalności związanych z przepływem towarów przez granice.

Jedną z najważniejszych funkcji agencji celnej jest przygotowywanie dokumentów celnych niezbędnych do odprawienia towarów. Są to m.in. deklaracje celne, faktury, listy przewozowe i inne dokumenty wymagane przez urzędy celne. Agencja celna ma wiedzę i doświadczenie w prawidłowym wypełnianiu tych dokumentów, co jest niezwykle istotne dla sprawnego i zgodnego z prawem odprawienia towarów.

Kolejną ważną funkcją agencji celnej jest reprezentowanie importerów i eksporterów przed organami celno-skarbowymi. Agenci celni mają pełnomocnictwo do działania w imieniu swoich klientów i reprezentowania ich interesów w kontaktach z urzędami celnymi. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności, a agencja celna podejmie się formalności celnych.

Agencje celne zajmują się również obliczaniem i naliczaniem należności celnych. Na podstawie przepisów celnych i wartości towarów określanych przez klienta, agenci celni dokonują odpowiednich obliczeń i informują klienta o wysokości opłat celnych, podatków i innych kosztów związanych z odprawą celną.

Dodatkowo agencje celne świadczą usługi doradcze z zakresu procedur celnych i przepisów dotyczących importu i eksportu towarów. Mają wiedzę na temat różnych regulacji celnych, umów handlowych i wymogów dokumentacyjnych, co pozwala im udzielać klientom fachowych porad i pomocy w podejmowaniu decyzji związanych z przepływem towarów przez granice.

Podsumowując, agencja celna to specjalistyczna firma, która zajmuje się kompleksową obsługą celno-logistyczną. Jej główne zadania to przygotowywanie dokumentów celnych, reprezentowanie klientów przed urzędami celno-skarbowymi.