Przejdź do treści

PROCEDURY CELNE UPROSZCZONE

INFORMACJE OGÓLNE, KORZYŚCI I WYMAGANE DOKUMENTY

Spedycja i Agencja Celna NOTOM posiadamy statut AEO (upoważniony podmiot gospodarczy). AEO to certyfikat jakości w zakresie stosowania procedur celnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa odpraw celnych. Certyfikat AEO to odpowiednik ISO 28000:2007, który otworzył nam drogę do posiadania wymaganych prawem niezbędne pozwoleń oraz zabezpieczeń na stosowanie i obsługiwanie Państwa firmy w tak zwanej procedurze celnej uproszczonej w miejscu uznanym w Waszej firmie.

Agencja celna NOTOM proponuje Państwu zastosowanie procedury celnej uproszczonej, która pozwala na objęcia towarów procedurą celną (odprawa celna eksportowa lub importowa) na terenie Waszej firmy.

Podczas odprawy celnej uproszczonej załadowane auto oczekuje na odprawę celna w miejscu uznanym na terenie firmy a wszelkie niezbędne formalności i dokumenty celne do dokonywania odpraw celnych importowych lub eksportowych załatwią upoważnieni pracownicy naszej firmy.

W przypadku braku możliwości utworzenia miejsca odpraw celnych na terenie Państwa firmy zachęcamy do skorzystać z miejsca uznanego Spedycji i Agencji Celnej NOTOM w Lesznie i wykorzystania możliwości i udogodnień jakie dają odprawy celne w procedurach uproszczonych.

 

Korzyści płynące z uproszczonych odpraw celnych

  1. Odprawy celne uproszczone pozwalają na oszczędność czasu i kosztów transportu i logistycznych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą przeprowadzić odprawę w miejscu wybranym przez siebie, bez konieczności odwiedzania oddziału celnego. Możliwość odprawy celnej bez funkcjonariuszy celnych umożliwia załatwienie formalności przez upoważnionych pracowników Spedycji i Agencji Celnej NOTOM.

  2. Odprawy celne uproszczone umożliwiają przedsiębiorcom realizację procedur celnych po godzinach pracy Urzędu Celnego, co pozwala na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb i harmonogramów firmy.

  3. Szybsze zwolnienie środka transportu jest możliwe dzięki odprawom celnych uproszczonym. Zazwyczaj odprawy te są szybsze niż standardowe odprawy celne.

  4. Odprawy celne uproszczone pozwalają na odroczenie płatności należności celnych oraz na przesunięcie płatności podatku VAT i rozliczenie go bezgotówkowo w deklaracji VAT-7. Dzięki temu firmy mają większą swobodę dysponowania środkami finansowymi, co wpływa na poprawę ich płynności finansowej.

  5. Odprawy celne uproszczone są szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczającą ilością zasobów, aby obsługiwać bardziej złożone procesy odpraw celnych.

Jakie dokumenty wymagane są w celu przeprowadzenia odprawy celnej uproszczonej?

W celu uzyskania pozwolenia na utworzenie miejsca uznanego w wskazanym przez Państwa miejscu wymagane są:

  1. Opis miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.
  2. Opis warunków zapewniających tożsamość prawną towarów.
  3. Oświadczenie o użyczeniu miejsca.
  4. Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem uznanym.

NOTOM to doświadczona agencja celna, która oferuje kompleksową obsługę w zakresie cła, VAT i innych podatków związanych z importem i eksportem towarów.

Dzięki NOTOM będziesz mógł skupić się na swojej działalności, a agencja zajmie się wszelkimi formalnościami związanymi z transportem i odprawą celno-skarbową towarów. Zaufaj NOTOM i zyskaj pewność, że Twoje przesyłki są przetwarzane profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i bezpiecznie dostarczone na miejsce przeznaczenia.

Zapraszamy do kontaktu!