Przejdź do treści

Uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych

Uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych to różnego rodzaju ułatwienia w procesie odprawy celnej, które zostały wprowadzone w celu ułatwienia przepływu towarów i usług między różnymi krajami. Uproszczenia celne pozwalają na zmniejszenie kosztów i czasu związanego z odprawą celna, a tym samym pomagają firmom zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Jednym z przykładów uproszczeń celnych dla podmiotów gospodarczych jest procedura uproszczonej odprawy celnej (Simplified Customs Declaration Procedure – SCDP). Ta procedura pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do odprawy celnej i zmniejszenie kosztów związanych z dokumentacją. W ramach SCDP, przedsiębiorcy mają możliwość składania prostszych deklaracji celnych niż w przypadku standardowej odprawy celnej. Wymagania co do dokumentacji są mniejsze, a czas oczekiwania na odprawę celną jest krótszy.

Innym przykładem uproszczeń celnych jest system zezwoleń ogólnych (Authorised Economic Operator – AEO). System ten polega na wydawaniu certyfikatów przedsiębiorcom, którzy spełniają określone wymagania związane z bezpieczeństwem przesyłek i przestrzeganiem przepisów celnych. Przedsiębiorcy posiadający certyfikat AEO mogą korzystać z uproszczeń celnych, takich jak preferencyjne traktowanie przez celników, brak lub ograniczenie kontroli fizycznych i dokumentacyjnych oraz dostęp do szybszych procedur odpraw celnych.

Warto również wspomnieć o procedurze odprawy celnej w trybie TIR, która pozwala na przemieszczanie towarów z jednego kraju do drugiego w zamkniętych kontenerach pod kontrolą celną. Ta procedura znacznie ułatwia przepływ towarów między różnymi krajami i zmniejsza koszty związane z odprawą celną.

 

Spedycja i Agencja Celna NOTOM z siedzibą w Lesznie świadczy szeroki zakres usług celnych, spedycyjnych i transportowych. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało biegłą znajomością procedur celnych oraz biegłością w rozwiązywaniu problemów wynikających z nieprawidłowego przebiegu transportu, kolizji drogowych lub uczestnictwa w wypadku, a także minimalizacji kosztów przewozu towarów. Zajmujemy się uproszczeniami celnymi dotyczącymi importu i exportu towarów. Obsługujemy także bezgotówkowe rozliczenie podatku towaru zgodne z art. 33a.
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług celnych, transportowych oraz spedycyjnych i zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą firmą.