Przejdź do treści

Każdy kraj ma własny system nadawania numeru EORI. Numer EORI jest niepowtarzalny nadawany jednorazowo i stosowany na terenie całej Unii Europejskiej. Numer EORI w Polsce składa się z 17 znaków. To jest liter PL + numer NIP + 00000.

Na przykładzie numeru naszej firmy jest to PL696138071600000. Nadawany jest on krajowym podmiotom gospodarczym.