Przejdź do treści

O dokumencie EUR.1 słów kilka

Dokument EUR.1 to dokument celny, który jest stosowany w międzynarodowym handlu towarami. Dokument EUR.1 potwierdza, że towary są pochodzenia preferencyjnego, co oznacza, że mogą być objęte obniżonymi stawkami celnymi lub zwolnione z cła.

Dokument EUR.1 jest wydawany przez izbę celną w kraju pochodzenia towarów. Aby uzyskać dokument EUR.1, eksporter musi złożyć wniosek w izbie celnej. Wniosek musi zawierać informacje o eksporcie, towarach, ich wartości oraz pochodzenia.

Dokument EUR.1 jest wymagany w przypadku eksportu towarów do krajów, które są stronami Konwencji o preferencyjnym traktowaniu handlu w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Konwencja EOG to międzynarodowa umowa handlowa, która została podpisana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Historia dokumentu EUR.1 sięga lat 50. XX wieku. W 1959 roku podpisana została Konwencja o unii celnej, która wprowadziła dokument EUR.1. Konwencja o unii celnej została później zastąpiona przez Konwencję o EOG w 1994 roku.

Dokument EUR.1 wprowadził wiele korzyści dla eksporterów. Dokument EUR.1 pozwala na obniżenie stawek celnych lub zwolnienie z cła na towary eksportowane do krajów EOG. Dokument EUR.1 ułatwia również handel między krajami EOG.

Dzięki dokumentowi EUR.1 możemy osiągnąć następujące korzyści:

 • Obniżone stawki celne lub zwolnienie z cła na towary eksportowane do krajów EOG
 • Ułatwiony handel między krajami EOG
 • Zmniejszenie kosztów transportu
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku

Jeśli planujesz eksport towarów do krajów EOG, warto rozważyć skorzystanie z dokumentu EUR.1. Dokument EUR.1 pozwoli Ci na obniżenie stawek celnych lub zwolnienie z cła na towary eksportowane, a także ułatwi handel między krajami EOG.

Jak uzyskać dokument EUR.1?

Aby uzyskać dokument EUR.1, eksporter musi złożyć wniosek w izbie celnej w kraju pochodzenia towarów. Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko eksportera
 • Adres eksportera
 • Numer identyfikacji podatkowej eksportera
 • Nazwa towaru
 • Kod towaru
 • Ilość towaru
 • Wartość towaru
 • Kraj pochodzenia towaru
 • Kraj docelowy

Izba celna wyda dokument EUR.1 w ciągu kilku dni roboczych. Dokument EUR.1 musi być dołączony do przesyłki eksportowej.

Gdzie można wykorzystać dokument EUR.1?

Dokument EUR.1 może być wykorzystany do eksportu towarów do następujących krajów:

 • Państwa członkowskie Unii Europejskiej
 • Norwegia
 • Islandia
 • Liechtenstein

Jakie są wymogi dotyczące dokumentu EUR.1?

Dokument EUR.1 musi być wypełniony w języku angielskim lub francuskim. Dokument EUR.1 musi być podpisany przez eksportera. Dokument EUR.1 musi być dołączony do przesyłki eksportowej.

Jakie są konsekwencje niekorzystania z dokumentu EUR.1?

Jeśli eksporter nie skorzysta z dokumentu EUR.1, towary mogą zostać opodatkowane według stawek celnych obowiązujących w kraju docelowym. Ponadto eksporter może zostać ukarany grzywną.

Dokument EUR.1 to ważny dokument, który może pomóc eksporterom obniżyć koszty eksportu towarów. Dokument EUR.1 jest wymagany w przypadku eksportu towarów do krajów, które są stronami Konwencji o preferencyjnym traktowaniu handlu w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Aby uzyskać dokument EUR.1, eksporter musi złożyć wniosek w izbie celnej w kraju pochodzenia towarów.